Flow-kokemus

Toimintaterapian menetelmien lisäksi asiakkaan ja ryhmien ohjauksessa sekä koulutuksissa voidaan käyttää elämyspedagogiikan menetelmiä, joissa tuetaan itsetuntemusta ja sosiaalisten roolien kasvua. Tämä mahdollistetaan uutta ammentavien toimintojen kautta, jotka ovat haasteellisia ja itseä muuttavia. Menetelmässä tutkitaan ja laajennetaan omia rajoja toiminnan kautta. Prosessia voidaan kutsua flow-kokemukseksi, kun toiminnan kautta käsitys itsestä muuttuu.

Sopimustahot

Toimintaterapia Flow:lla on sopimus terapiapalveluiden tuottamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa: Tampereen kaupunki ja Tampereen kehyskunnat. Maksajatahoina voivat toimia myös vakuutusyhtiöt, yritykset, yhdistykset sekä yksityiset henkilöt.