toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
puh. 044 3351803
flowkaisa@gmail.com

Erityisosaamisalueet – Neuropsykiatrinen valmentaja- Sensorisen integraation perusteet- Green care luonto- ja eläinavusteiset menetelmät

  • Neuropsykiatriset lapset ovat lähellä sydäntä ja sensomotorinen lähestymistapa, jossa on myös jatkokouluttautumassa. 
  • Eläimet ja luonto ovat tärkeä osa elämän arvopohjaa ja kokonaisvaltaisuutta työssä. Koira-avusteinen työskentely toteutuu innokkaan ja eloisan Hilu-koiran toimiessa työparina. 
  • Leikkisyys, tila luovuudelle ja yhteys lapseen on tärkeää.
  • Idearikas, kannustava, selkeä ja syvä työote. 
  • Positiivinen ja pulppuavan iloinen elämänasenne. 
  • Luo yhteyttä ja yhteistyötä haastavissakin tilanteissa.
  • Yhdessä tekijä, tiimissä kukoistava.
  • Ihmisen arvo, myötäeläminen ja hyvän huomaaminen on tärkeää.

Kuva: Teemu Tanhua